Om NSHK

Norge är Sveriges största exportmarknad och näst största importmarknad. Under de senaste två åren har de norskägda företagen i Göteborgsregionen ökat med 25%. Handelskammarens syfte är att främja de kommersiella och industriella förbindelserna mellan Sverige och Norge samt att tillvarata näringslivets intressen i förhållanden till svenska och norska myndigheter.

Vårt mål är att med nätverksbyggande trivsel erbjuda ett attraktivt program med ca 5 träffar per år. Vi kommer att ha intressanta föredragshållare, spännande studiebesök och mycket annat.Handelskammaren välkomnar alla som är intresserade av norsk-svenska handelsrelationer som medlemmar i kammaren.

Catharina Olofsson
Ordförande i NSHK Göteborg

Styrelse

Director Consulting & Education för KGH Customs Services. Specialister på tullrelaterade tjänster i 11 länder i Europa. Tidigare General Manager TNT Logistics, Norden och Revisor hos PWC. Catharina har bred erfarenhet från ekonomi till logistik, strategi och affärsutveckling i ett internationellt sammanhang genom både studier och arbete utanför Sverige.

Norges Generalkonsul, grundare av Crossroads Loyalty Solutions AB. Jan är även verksam i Länsförsäkringar inom området kommersiella fastigheter och har bl.a. styrelseuppdrag för konferansehotellet Voksenåsen i Norge och i resekoncernen STS Alpresor i Sverige.

Civilekonom med 18 års erfarenhet från finansmarknaden i Norge (1998-2007) och Sverige. Startade 2007 upp SKAGEN Fonders kontor i Göteborg. Sedan april 2015 egen konsultverksamhet.

VD för Vidal Scandinavia, en av världens största konfektyrföretag. Har 25 års erfarenhet av dagligvaruhandeln och har arbetat i flera stora företag/koncerner. Har även varit med och etablerat ett flertal producenter & varumärken på den nordiska marknaden de senaste 13 åren.

Advokat vid Foyen Advokatfirma och arbetar inom områdena fastighet, entreprenad och konsult. Foyens verksamhet i Sverige och Norge bygger på branschfokus och absolut spetskompetens inom bl.a. fastighet, teknik, IT, energi och miljö.

VD i Anor Fastigheter.

Ansvarar för Investering och Etablering på Business Region Göteborg. Det innebär arbetet med att attrahera företag att etablera sig i Göteborgsregionen samt att ge de företagen bästa tänkbara service i etableringsprocessen.

VD i AF Gruppen Sverige.

Stadgar

Nedan kan du läsa stadgarna för NSHK Göteborg. Antagna av NSHK i Stockholm den 9 november 1993 med ändringar antagna 18 maj 2010 samt anpassade för NSHK Göteborg 17/8 2010.

Klicka för att ladda ned stadgarna

Var vi finns

Norsk-Svenska Handelskammaren finns även i Stockholm och Oslo.

Norsk-Svenska Handelskammaren Stockholm

Styrelseordförande: Björn Rosengren

VD: Berit Salheim
E-post: berit.salheim@nshk.se
Tel: +46 70-566 26 76

Norsk-Svensk Handelskammer Oslo

Postboks 557 Skøyen,
N-0213 OSLO

Styrelseordförande: Harald Norvik

Daglig Leder: Anders Ruud Sørli
E-post: anders@nshk.no