Veidekke Bostad förvärvar ytterligare projekt i Ale Kommun

Veidekke Bostad förvärvar ytterligare projekt i Ale Kommun

I ett centralt naturskönt område, i anslutning till golfbanan i Nödinge planerar Veidekke Bostad för ca 150 nya bostäder. Genom förvärvet av Backa Säteri Bostadsutveckling AB äger man nu mark som planeras för nya bostäder med säljstart 2019. Nästa steg i projektet är att påbörja arbetet med detaljplanen. Veidekke Bostad är sedan tidigare aktiva i kommunen genom sitt projekt Kronogården i Älvängen.

Källa: Veidekke Bostad förvärvar ytterligare projekt i Ale Kommun – Veidekke i Sverige