Union Customs Code – UCC

Union Customs Code – UCC

KGH Customs Services har lanserat webbplatsen uccmedesiple.com, för att hjälpa företag att hantera effekterna av UCC. Webbplatsen är utformad för att förenkla genomförandeprocessen och demonstrera risker och fördelar från ett företagsperspektiv. Den ska ses som ett komplement till information från svenska Tullverket och EU Kommissionen.

Webbplatsen kommer uppdateras regelbunden men redan nu finns en förklarande film om UCC, ett självutvärderingsverktyg för att se hur ”redo” man är som företag inför de kommande förändringarna samt en rad artiklar som belyser olika frågor i anslutning till UCC. Webbplatsen riktar sig till en bred publik, från dem som hanterar tullfrågor till ledande befattningshavare som vill se hur detta påverkar deras övergripande affärsmål.

Klicka här för att komma till uccmadesimple webbplatsen.

Klicka här för att läsa KGHs information i anslutning till lanseringen av webbplatsen.