Nordmenn brukte 15 milliarder på harryhandel

Nordmenn som reiste over grensen for svenskehandel, økte innkjøpene med over 500 millioner kroner i fjor sammenlignet med 2013.

Økningen på 600 millioner svenske kroner (547 millioner kroner etter dagens kurs) tilsvarer en vekst på fire prosent, viser nye tall fra Svensk handel og HUI Research.

Läs mer på http://www.dagbladet.no/2015/05/28/nyheter/innenriks/grensehandel/sverige/matvarepriser/39389200/