Lindahl samlade näringslivet för att diskutera företagsansvar

Lindahl samlade näringslivet för att diskutera företagsansvar

Under tisdageftermiddagen den 4:e april samlades närmare hundra personer hos Advokatfirman Lindahl för att lyssna till föredrag och paneldebatt. Temat för eftermiddagen var ”Hotet inifrån” och det som diskuterades var hur företag ska arbeta för att undvika korruption och andra oegentliga beteenden inom den egna organisationen och hur företag kan utveckla sitt arbete för företagsansvar och compliancefrågor.

Källa: Lindahl samlade näringslivet för att diskutera företagsansvar