Göteborg-Oslo en väldigt lönsam länk

Göteborg-Oslo en väldigt lönsam länk

Norge och Sverige är varandras viktigaste exportmarknader och få känner till att Sverige exporterar mer i faktiska tal till Norges fem miljoner invånare än vad vi gör till Tysklands 82.

Norges största hamn heter Göteborg.

Vi har i dag en fin motorväg mellan Göteborg och Oslo. Man reser snabbare med bil till Oslo än med både flyg, tåg eller buss. Biltrafiken på E6 växer stadigt. Skall vi klara de godsflöden som i dag passerar Svinesundsbron med 2 700 långtradare per dygn + privatbilar och samtidigt nå de miljömål vi skrivit under i Parisavtalet, krävs en ny järnvägsförbindelse mellan Göteborg och Oslo.

Läs mer: Göteborg-Oslo en väldigt lönsam länk