Ekonomiska utvecklingen bakom norska intresset | Business Region Göteborg

Ekonomiska utvecklingen bakom norska intresset | Business Region Göteborg

– Den geografiska närheten betyder mycket. Johan Sandberg, Sverigechef för det norska certifierings- och rådgivningsbolaget DNV GL Energy , ser naturliga förklaringar till att Norge står för största ökningen av utlandsägda företag i Göteborgsregionen. Men det finns också ekonomiska samband.

Källa: Ekonomiska utvecklingen bakom norska intresset | Business Region Göteborg