Björn Rosengren med flera: Prioritera tågsträckan från Göteborg till Oslo

Unionsupplösningen 1905 lämnade efter sig flera påbörjade och några aldrig genomförda järnvägsprojekt mellan våra grannländer Norge och Sverige. Om vi fortfarande hade varit i union, så hade vi sannolikt för länge sedan haft en modern järnväg mellan Oslo och Göteborg – inte minst därför att Göteborgs hamn faktiskt är Norges största och viktigaste hamn.

För både Norge och Sverige vore en modern järnvägslösning mellan Oslo och Göteborg inte bara en ny grundpelare för handeln mellan våra två länder, det skulle även kunna lösa en hel del av våra gemensamma utmaningar med att reducera utsläpp, trafikolyckor och köproblem runt Norges största och Sveriges näst största stad.

Läs mer: Björn Rosengren med flera: Prioritera tågsträckan från Göteborg till Oslo