​Klustret som vill göra oss fossiloberoende | Johanneberg Science Park

​Klustret som vill göra oss fossiloberoende | Johanneberg Science Park

Målet är en hållbar utveckling och tillväxt. Ett steg på vägen dit är att göra Västsverige till ett nav i omställningen till ett fossiloberoende samhälle. Vid årsskiftet blev Johanneberg Science Park ny värd för Västsvenska Kemi- och Materialklustret.

Källa: ​Klustret som vill göra oss fossiloberoende | Johanneberg Science Park