NSHK Göteborg på besök hos landshövding Lars Bäckström

Vi var ett 20-tal medlemmar som hade hörsammat landshövdingens inbjudan till en informationsträff på Residenset, som uppfördes av generalguvernören och fältmarskalken Lennart Torstensson åren 1649-1651. Huset är därmed ett av stadens äldsta hus, vackert beläget vid Stora Hamnkanalen.

Vi samlades först till en informell kaffestund i ett av de vackert möblerade rummen – Gula Salongen.

Lars Bäckström berättade där på sitt personliga sätt med typiska bohuslänska i-ljud om sin födsel för 59 år sedan i den gamla norska staden Oddevold, numera försvenskat till  Uddevalla. Efter 10 år som lärare blev han politiskt engagerad och riksdagsledamot (V). Han satt i skatteutskottet och finansutskottet samt arbetade i ledningen för bl.a Skatteverket, Riksdagens Revisorer samt Riksbankens Jubileumsfond. Han har också varit ordförande i Post- och Telestyrelsen.

Han lämnade riksdagen 2006 och utnämndes till landshövding i Västra Götalands län i januari 2008.

Lars är gift med sin ungdomskärlek Ann-Christin. Han delade med sig av en av sina många erfarenheter för ett långt och lyckligt äktenskap nämligen ” En lydig make är en lycklig make”.

Vi förflyttade oss så till den s.k. Bohussalen, byggd 1923, där landshövdingen informerade om arbetet inom den myndighet som han leder. Länet består av 49 kommuner och har 17 procent av landets befolkning – 1.7 miljoner invånare.

Landshövdingens gamla titel är Konungens Befallningshavande (KB) och hade i gamla tider mycket stor makt. I dag är han Reinfeldts KB, dvs regeringens högste ansvarige inom länet.

Länsstyrelsen har idag 800 anställda fördelade på 8 orter i länet, som är en sammanslagning av tre län, Bohuslän, Älvsborgs – och Skarborgs län. Detta medför många resor för landshövdingen och många personkontakter. Länsstyrelsens ansvarsområde är stort och Lars gav oss en detaljerad beskrivning av de olika verksamhetsområdena. För den intresserade hänvisas till länsstyrelsens hemsida www.lansstyrelsen.se/vastragotaland.

Vi avslutade vårt besök med en rundvandring i Residensets representationsvåningar ledd av Ann-Christin Bäckström som på ett personligt och kunnigt sätt gav oss en inblick i Residensets 350-åriga historia.

Vår ordförande Jan Andréasson avtackade landshövdingen med hustru för ett mycket intressant och personligt färgat besök med blommor och en norsk deckare av Anne Holt till landshövdingens stora förtjusning – han ”älskar” deckare.

Text och foto: Ralf Galme och Oscar Forsström