Norska Dagen 2015 – en sammanfattning

Den 5:e maj ägde årets upplaga av Norska Dagen rum på Norges Hus i Göteborg.

Norska Dagen är namnet på Norsk-Svenska Handelskammarens årligen återkommande huvudarrangemang.

Årets tema för dagen var ”E-handel över gränsen”. och 100 medlemmar och intressenter deltog för att få insikt i den digitala och sociala affärslogiken ur ett norsk-svenskt perspektiv.
Norges Ambassadör Kai Eide, Fabian Bengtsson, SIBA, Anders Berglund Google, Arne Andersson, PostNord, Cecilia Staude, Handelshöyskolen BI, Ole Sauer, Jollyroom samt Erik Ekholm, Skapa Design AB var inbjudna talare. Anna-Karin S. Öjerskog agerade moderator och Sjömagasinet stod för den goda maten.
Nedan följer en kort sammanfattning av Norska Dagen.
Går det nedover med Norge?
Norges Ambassadör i Sverige, sedan september månad, Kai Eide, menade att Sverige och Norge är två länder som redan är väldigt integrerade problemet som han ser det är att alltför få vet om det.
Gemene svensk menar fortsatt att Sverige är väldigt viktig för Norge men ser inte, eller rättare sagt känner inte till, hur viktigt Norge är för Sverige som handelspartner.
Ambassadören ser det som en viktig uppgift att överbrygga kunskapsluckan mellan länderna och vidga synen på varandra. Det finns otroligt mycket som redan idag interagerar och gör oss oerhört beroende av varandra, Göteborgs Hamn är också Norges viktigaste hamn, över hälften av alla norska dagligvaror transporteras över Sverige via Kiruna och Statkraft driver 150 vindkraftverk i Sverige. Länderna har tidigare inte samarbetat tillräckligt mycket vad gäller kunskapsöverföring. Där togs ett viktigt steg i rätt riktning i januari under en konferens anordnad av Norsk-Svenska Handelskammaren i Stockholm och Oslo. Eide menar att det är mycket han som norsk ambassadör i Sverige kan göra (om inte annat med lite glöd och entusiasm) och presenterade en trestegsraket som bör prioriteras framöver; 1. Vi måste veta mer om varandra. 2. Politikerna måste vara med i processen. 3. Infrastruktur och innovation mellan länderna måste prioriteras.
Att det går “nedover i Norge” var Kai Eides egna ord, han refererade då till att tillgången på ”korps” har dalat och att skolorkestrar från Sverige får rycka ut för att rädda 17-mai firandet….
Skapa, leverera och kommunicera värde
Cecilie Staude, lektor vid Handelshöyskolen BI, har skrivit flera böcker om sociala medier och delade med sig av sina forskningsresultat och erfarenheter. Sociala medier består idag av många olika kanaler med helt olika användarkulturer något som vi bör uppmärksamma. På Facebook fångar bilder och videos, på Twitter får du de senaste nyheterna, Instagram når du en yngre publik medan Snapchat just nu växer allra mest. Företag bör inte ha samma information i alla kanaler utan informationen bör vara anpassad till användare och målgrupp för den specifika kanalen. Tänk, hur kan sociala medier hjälpa oss i vår kommunikation? Det är oerhört viktigt att prata med och inte till, att tillföra ett värde och att vara personlig på sociala medier. För att lyckas med det behöver man lyssna, bjuda in och deltaga. I slutändan handlar det om att skapa, leverera och kommunicera värde.
Erik Ekholm, vd Skapa Digital Design AB, berättade hur de hjälper företag B2B för att nå rätt kunder via sociala medier och bloggar. Ekholm betonade hur viktigt det är med ett relevant innehåll på sociala medier för att locka till sig nya affärer och för att få lojala kunder. Det är viktigt att inspirera och att se marknadsföringen som en process för att nå ut till kund och för att behålla kund och inte som en kampanj. Ekholm pratade också om att optimera sökandet via Google genom att främst använda länkar och videos samt att mobilanpassa.
Det går långsamt nu. Företag – lär av privatpersonen!
Redan innan Anders Berglund, vd för Google Sverige, kom upp på scenen hade moderator Anna-Karin S. Öjerskog räknat föregående talares användande av ordet ”googla”. 29 gånger hade googla nämnts vilket säger en del om Googles betydelse för sociala medier. Berglund framhävde svenska entreprenörers roll i utvecklingen som sker. Google kommer till Sverige och ser efter nya idéer och innovationer. Samtidigt som entreprenörerna är i topp tas fortfarande beslut i de svenska företagen utifrån 5-10 år gamla strukturer, medan vi som privatpersoner har anammat nya strukturer där vi använder oss av sociala medier på ett helt annat sätt.  Berglund menade att utvecklingen inom sociala medier hittills har gått långsamt och förväntar exponentiell tillväxt de närmaste åren. “Det enda som ära säkert är att det kommer att gå snabbt och vara oförutsägbart”.  Bara i år kommer 600 miljoner människor att få tillgång till internett och under de närmaste åren kommer tillgängligheten att öka enormt. Google räknar med att år 2020 kommer 7,2 miljarder människor ha tillgång till internett (idag 2,8 miljarder). Vi ser en ny värld med desktop, mobil, tablet, tv, wearables och in car. Användarna/köparna har i många fall tillgång till lika mycket information som säljarna av produkter och tjänster vilket kommer att ställa nya krav och skapa nya roller. Berglunds tips till företagare blir att snabba upp sina processer – vänta inte på att allt ska bli helt klart, använd data information och teknologi för att ta beslut och visa er så att ni kan vara där när det gäller.
Vad är viktigt i Norden?
Arne Andersson, E-handelsspecialist på PostNord, räknas som en nestor på området. Det viktigaste, enligt Andersson, är att öka kunskaperna om kunderna. Vad säger det att de ska göra, vad gör de och varför gör de det? Vilka varor handlas när och var? Nya handelsvanor ger nya utmaningar för logistikföretagen. I Norden står utländska aktörer för en stor del av e-handeln. Norrmän handlar mer från utlandet än vad svenskar gör. Vi ställer också olika krav på våra leveranser, det är små detaljer som skiljer men det kan bli väl så viktigt. Storbritannien står för den största andelen av de traditionella e-handelsvarorna som böcker, sport och kläder. Den senaste tiden ser man en tydlig ökning av handel från Kina. Andersson anser att det är hög tid att etablera sig i Norge nu eftersom e-handeln kommer starkt. Det finns lite rum kvar att fylla på den nordiska marknaden, vägen att gå, enligt Andersson, är via de etablerade marknadsplatserna som CDON, Fyndiq etc.
En anledning till att starta verksamhet riktad mot Norge kan vara att de norska kunderna verkar vara mer nöjda än de svenska. Jollyrooms vd, Ole Sauer, berättade att deras norska kunder genererar mycket mindre intern hantering än de svenska. Jollyroom hanterar den norska verksamheten genom ett norskt AS men all verksamhet finns i Göteborg. ”Nordens bästa läge för näthandel”, med Göteborgs Hamn samt närheten till Oslo, Stockholm och Köpenhamn. Sauer, som också var en av grundarna till det norska e-handelsbolaget Komplett, pratade liksom Andersson om vikten av att förstå sina kunder och att hålla en dialog med dem. Fråga kunderna hur de vill ha det” Gör inte misstaget att tro att en bästsäljare i Sverige också bör sälja i Norge och vice versa. Det är helt olika varor och olika design som säljer i Sverige och Norge. De norska konsumenterna har en högre snittorder än de svenska, de köper fler varor och de ära mer mottagliga för ”high end kampanjer” och ”bäst i test”. Jollyroom har helt frångått att annonsera i traditionella medier och print, det är google, google och google som gäller och därefter kommer Facebook, Instagram och bloggar. En del marknadsföring och varumärkesbyggande aktiviteter sker även via e-post. Fördelen för nordiska bolag gentemot de stora internationella jättarna är att det är möjligt att diversifiera och att föra en dialog med kunderna.
Fabian Bengtsson, styrelseordförande på Siba, menar att den norska marknaden är en otrolig köpmarknad, kombinationen av risktagande happy norrmän och de ordningsamma svenskarna kan vara perfekt så länge man är förberedd på att det kan ta lång tid. Vill man inte vänta är alternativet att köpa upp en etablerad verksamhet. Om man har en traditionell business är Bengtssons råd absolut att köpa en etablerad aktör på e-handel sidan, Siba köpte NetOnNet efter att ha försökt etablera näthandel på egen hand under flera år. En trend som Siba ser just nu är att fler och fler e-handelsbolag öppnar fysiska butiker. Dyrt? Nope, inte om du säljer mer!
Tack för en mycket inspirerande dag!
Norsk Svenska Handelskammaren i Göteborg
Marie Lindebäck