Sammanfattning av Matcha – nätverkslunch

Den 22 november bjöd NSHK in sina medlemmar till en aktiv nätverkslunch i regi av Lucia Severed från KKiKK.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Tanken var att vi alla skulle utnyttja NSHKs breda kontaktnät för att knyta många goda kontakter på ett strukturerat och effektivt sätt.

Lucia höll en kort presentation där hon illustrerade vilket fantastiskt nätverk som vi alla har utan att vi egentligen reflekterar över det. Vi 40 personer som deltog på lunchmötet fick klara besked om att ställa tydliga frågor eller ge tydliga erbjudanden. För att nätverka med gott resultat måste vi ge för att få, ha en positiv förväntan, lyssna aktivt (många av oss har en tendens av att prata alltför mycket om oss själva), vara tydliga och ha roligt.

 

 

 

Matcha Lunch 1

Efter presentation och lunch blev vi grupperade i grupper om fem personer. Vi fick höra att fler orkar vi sällan höra på åt gången. Alla fem fick var för sig, på ett tydligt sätt förklara vad vi sökte eller kunde erbjuda övriga vid bordet, varvid de övriga deltagarna fick ställa frågor och återkoppla – allt på fem minuter. Fem minuter går snabbt när man har roligt, den korta tiden gör att man måste vara effektiv och tydlig. Efter 25 minuter var det dags för ett bordsbyte och nya kontakter skapades.

Efter två rundor var mötet över och många nya kontakter hade skapats. Många deltagare fortsatte sitt nätverkande även efter mötet. Den positiva responsen som lunchen fick gör att NSHK planerar att genomföra fler liknande aktiviteter framöver.

Kontakta gärna Catharina eller Marie om du har frågor angående lunchen.