Ny ordförande i NSHK Göteborg

Agendan blev prickad av i normal ordning med uppläsning och godkännande av årsberättelse och årsredovisning, samt val av styrelse, revisor och valberedning. För generalkonsul Jan Andréasson blev årsmötet hans sista uppgift som ordförande för NSHK Göteborg, då han nu önskade att lämna denna uppgift vidare till nya krafter. Ny ordförande valdes Catharina Olofsson från KGH Customs Services som under de senaste åren har suttit som en av två Vice-Ordförande. Bytet blir därmed ett rent byte av stolar då Jan Andréasson fortsätter i styrelsen som Vice Ordförande.

NSHK ordförande
Avgående och tillträdande Ordförande i NSHK Göteborg, Jan Andréasson och Catharina Olofsson

Efter årsmötet presenterade Andreas Göthberg från Business Region Göteborg rapporten om Utlandsägda Företag i Göteborgsregionen. Andreas berättade att i en region med mycket stärk tillväxt ökar antalet norska företag mest. Norske företag söker för tiden säkrare investeringar utomlands efter dippen i norska ekonomin på grund av oljepriserna. 2014 tillkom 65 nyregistrerade norska företag, motsvarande en procentuell ökning på 16,5 procent. Sett till antal anställda så sker också den största positiva förändringen i regionens norska företag vilka ökat med drygt 800 anställda. Det är en uppgång på nästan tio procent.