Norges Banks temperaturmåler: Svak vekst i norsk økonomi

Bedriftene i Norges Banks regionale nettverk melder om svak produksjonsvekst de siste tre månedene. Bedriftene venter fortsatt svak vekst det neste halve året, skriver Norges Bank i en melding tirsdag.

I forrige undersøkelse, fra februar i år, meldte bedriftene samlet sett om tilnærmet nullvekst i årets første kvartal, men med utsikter til en ørliten bedring.
«Utsiktene er litt oppjustert fra februar, men kontaktene venter svak produksjonsvekst også de neste seks månedene. Bedriftene ser for seg at etterspørselen fra oljesektoren vil fortsette å falle, mens etterspørselen fra offentlig sektor vil ta seg videre opp», heter det i en melding fra Norges Bank.

Läs mer: Norges Banks temperaturmåler: Svak vekst i norsk økonomi